Esc
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
~
`
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8

9

0

-
+
=
Backspace
Tab
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
{
[
}
]
|
\
Caps
Lock
A
S
D
F
G
H
J
K
L
:
;
"
'
Enter
Shift
Z
X
C
V
B
N
M
<
,
>
.
?
/
Shift
Ctrl
Win
Alt
Space
Alt
Win
Menu
Ctrl
Print
Scrn
Scroll
Lock
Pause
Break
Insert
Home
Page
Up
Delete
End
Page
Down
Num
Lock
/
*
7
Home
8
9
Pg Up
4
5
6
1
End
2
3
Pg Dn
0
Ins
.
Del
-
+
Enter
000
Záznam stisku kláves
Test klávesnice
Test klávesnice online

Když potřebujete otestovat, zda jsou klávesy klávesnice normální, stačí stisknout klávesu, kterou potřebujete otestovat. Uvidíte odpovídající změnu barvy na virtuální klávesnici výše, abyste zjistili, zda klávesy na klávesnici fungují správně. Vaše historie úhozů bude uvedena na stránce. Pokud potřebujete znovu otestovat, můžete kliknout na tlačítko "Resetovat".